Contera was ook dit jaar weer
lid van de jury

Contera Advies

Contera advies is een onafhankelijk ICT adviesbureau.

Ons specialisme is gericht op de midden en groot zakelijke markt, overheid en semi-overheid. Contera advies is nauw betrokken bij de ICT en telecom ontwikkelingen en richt zich vooral op de meerwaarde van ontwikkelingen binnen uw organisatie. Wat levert het op en hoe kunnen we voorzieningen treffen die kunnen meebewegen met de veranderingen binnen uw organisatie.

Wilt u ook geen langlopende contracten die niet kunnen worden aangepast of meegroeien met uw bedrijf. We denken met u mee om innovatieve oplossingen te vinden die flexibel zijn zonder dat u daar de hoofdprijs voor hoeft te betalen.

Contera Advies heeft ruime ervaring met zowel onderhandse als Europese aanbesteding.

Contera werkt samen met BellHayes voor onderandere:

 • (EU) Aanbestedingen
 • Projectmanagement
 • Workshops, cursussen en kennissessies
 • Advies en onderzoekstrajecten
 • Marketing adviezen
 • Informatiebijeenkomsten op maat

Referentie opdrachten gedurende de afgelopen 24 maanden:

EU-Aanbestedingen:
 • WAN en Internet verbindingen
 • Vaste en Mobiele telefonieverbindingen
 • SAP Beheer en hosting contracten
Advies vernieuwing Zorgcummunicatie voor alle locaties in Nederland.
Projectleider voor:
 • Vernieuwing ICT infrastructuur
 • Ruimtereserveringssysteem
Moderator voor reguliere Ronde Tafel discussies en Kennissessies
Moderator Kennissessies in Nederland en België
Advies en review aanbestedingsproces en documenten voor EU aanbesteding WAN verbindingen
Ingezet als projectleider voor EU-aanbestedingen
Advies en beheer ICT voorzieningen en Office 365 implementatie