Contera was ook dit jaar weer
lid van de jury

Evert Jan Westera

Evert Jan heeft, met ruim 25 jaar ICT ervaring, ruime kennis van de ontwikkelingen op gebied van telecommunicatie.  Evert Jan is geen onbekende in de telecommunicatiewereld. Hij is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom mobiliteit en “het nieuwe werken”. Hij kan zich inleven in de wensen van een organisatie en is door zijn technische kennis en ervaring uitstekend in staat om een brug te slaan tussen, management en techniek, hij kent de wensen van de gebruikers en begrijpt de (operationele) dilemmas van een ICT afdeling.

Evert Jan is in staat om gebruikers of bedrijfswensen te vertalen naar technische oplossingen en houdt daarbij rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Hij heeft ervaringen met grote projecten, migratie trajecten voor vaste en mobiele telefonie en (Europese)aanbestedingen.

Het nieuwe werken

Evert Jan is sinds 2008 veel betrokken bij ontwikkelingen rondom het thema "Het Nieuwe Werken". Een sociaal maatschappelijke ontwikkeling die door de toenemende technische mogelijkheden veel invloed heeft op ICT dienstverlening. Mobiliteit speelt een toenemende een rol bij de ICT diensten die organisaties moeten ontwikkelen en uitrollen. Evert Jan staat vooraan bij deze ontwikkeling en kan organisaties helpen in het maken van strategische keuzes voor de ontwikkeling van geschikte diensten en producten.

Ervaring

Evert Jan is betrokken geweest bij diverse projecten voor zowel de rijksoverheid als commerciële organisaties. Tevens heeft hij meerdere Europese aanbestedingen begeleid en heeft een aantal grootschalige implementaties gedaan voor zowel vaste als mobiele telefonie en infrastructuur.

Ook heeft hij ervaring met onderzoek- en migratietrajecten. Hij adviseerd ICT managers over ontwikkelingen en stratechische keuzes.

Met zijn ruime ervaring en gedegen kennis van de telecommunicatie markt in Nederland is hij in staat zijn klanten een realistisch beeld te schetsen over ontwikkelingen en toepassingen of diensten. Evert Jan probeert over de de horizon heen te kijken naar wat in de toekomst invloed zal hebben op ICT en eindgebruikers.

 

Persoonlijk

Evert Jan heeft een bijzonder positief karakter. Hij is flexibel en in staat om onder grote druk goed te kunnen functioneren. Hij hecht grote waarde aan het opbouwen van goede onderlinge relaties.

Evert Jan is oplossingsgericht en vindt vaak oplossingen die niet zo direct voor de hand liggen. Hij treed doortastend op maar kan ook zoeken naar acceptabele compromissen wanneer dat nodig is.

© 2018 Contera Advies. Property of Contera, all Rights Reserved. Tel:06-33313482. | Contact